TechnoMet


Rozvíjet technické myÅ¡lení a tvoÅ™ivost je jedním z důležitých cílů souÄasného Å¡kolství. Propojovat už od dÄ›tství mozek, ruce a cit je nezbytnou průpravou pro život v 21. století. Díky Äemuž se stává mladý ÄlovÄ›k technicky gramotným. Na podporu rozvoje vznikl TechnoMet  – metodická sbírka námÄ›tů inspirující jak v technických pÅ™edmÄ›tech, tak v zájmových kroužcích nebo pÅ™i domácích tvoÅ™eních. PÅ™es obrazovky poÄítaÄů je možné se pÅ™ipojit do tohoto živÄ› se rozvíjejícího konceptu, který je neustále inovován a rozvíjen. V souÄasné dobÄ› byla zřízena i facebooková skupina, ve které dochází k výmÄ›ně námÄ›tů pro výuku techniky jak uÄitelů, tak jejich svěřenců.

Připojení k TechnoMetu

Velkou výhodou je možnost výroby tÄ›chto technických vychytávek z finanÄnÄ› dostupných materiálů a ani mnohdy není nutné pÅ™echázet do Å¡kolních specializovaných dílen. Síla motivaÄního náboje, která dokáže pÅ™itáhnout zájem dÄ›tí spoÄívá v tom, že si každé konstruuje funkÄní produkt, který si po dokonÄení odnese sebou domů. Čímž si navyká i sklízet plody své práce. Což si vÄ›tÅ¡ina sebou odnese do dospÄ›losti pÅ™i projektování nových technických vychytávek. Vidina koneÄného výrobku je tím nejlepším hnacím motorem. Protože klasická práce se stavebnicí, která se po dokonÄení demontuje, tento pocit nevyvolá.

Technické vychytávky

Videometodiky projektu TechnoMet jsou zaměřeny na dÄ›ti od Å¡esti let. VÄ›tÅ¡ina z nich zaÄíná se svým technickým tvoÅ™ením jak stojánkem na tužky, tak stojanem na mobil. Bývají to první technické výrobky, které navíc slouží v denním režimu. Rovněž dveÅ™ním alarmem, který ocení celá rodina, se rády pochlubí. StejnÄ› tak držákem na klíÄe Äi napájeÄkou pro ptáky. Desetileté dÄ›ti už pÅ™echázejí na složitÄ›jší stavby technických vychytávek. Na sto návodů je jim on-line k dispozici. StaÄí jenom pÅ™ipravit potÅ™ebný materiál. Například z obyÄejné plechovky lze vyrobit motorka, minitraktor, jednoduchá loÄ Äi ji nechat tancovat u tyÄe. A posvítit se dá i starým reproduktorem. Fantazii se meze nekladou.