Čím se liší moderní schodiště od těch starých

Již od dávných dob až dodnes jsou schody tím nejlepším způsobem, jak můžeme vlastními silami bez pomoci mechanizace překonat během krátké vzdálenosti velký výškový rozdíl. Není tedy divu, že jich v průběhu věků existovalo mnoho nejrůznějších druhů a typů. Ty se během času vykrystalizovaly v dnešní moderní schodiště.

Ta se od svých předchůdců v mnoha věcech liší. Hlavním faktorem těchto změn je fakt, že se místo funkčnosti začal dávat mnohem větší důraz na bezpečnost. To vedlo k několika drobným, avšak poměrně podstatným změnám, díky kterým jsou schody takové, jaké je dnes známe.

moderní schodiště

Tou hlavní a asi nejdůležitější bylo uzákonění, že až na drobné výjimky musí být veškerá schodiště opatřena zábradlím. Toto nařízení nejenže značně zvýšilo jejich bezpečnost a značně snížilo množství nehod způsobených pádem ze schodů, ale zároveň také přispělo k tomu, že lidé s pohybovým postižením po nich mohou chodit mnohem snáze.

Dalším, co je nutné zmínit, je standardizace výšky a hloubky jednotlivých stupňů. Díky tomu se můžeme mnohem více spoléhat na svou svalovou paměť, což také zvyšuje naši bezpečnost. Již totiž nemusíme vždy dávat tak dobrý pozor, kam šlapeme.

starý typ schodiště

Důležitým faktorem je také předem daný počet schodů na schodišti. Ten se může pohybovat v rozsahu 9-12, ačkoliv i zde najdeme řídké výjimky. Tento počet byl vybrán proto, že je to maximum, které dokáže většina lidí pohodlně překonat, aniž by začala mít potíže s koleny. I kdyby pak bylo nutné vyšplhat výše, musí následovat větší mezistupeň, kde je nutné udělat alespoň jeden normální krok.

Díky výše uvedeným úpravám se překonávání schodišť stalo nejen pohodlnějším, ale především také bezpečnějším. A vzhledem k tomu, že to je, jak již bylo řečeno, v současnosti to nejdůležitější hledisko, je pochopitelné, že právě jeho bylo těmito změnami dosaženo.

Dříve totiž byla preferována především funkčnost a úspora prostoru. To ostatně můžeme vidět na mnoha starých, zachovalých schodištích například na hradech či zámcích. A i když mohou vypadat pěkně, věřte, že byste s nimi neměnili.