Největší druh krokodýla na světě


Krokodýl mořský (lat. Crocodylus porosus) je mezi ostatními druhy krokodýlů skutečný gigant. Jedná se rovněž o největšího zástupce třídy plazů na světě. Délka největších zdokumentovaných jedinců přesahuje 6 metrů a hmotnost 1 tunu, zprávy z neověřených zdrojů udávají čísla ještě vyšší.

krokodýl na suchu

Výskyt

Ve volné přírodě bychom krokodýly mořské nalezli zejména v teplých mořích a oceánech, v oblasti mezi Austrálií a Indií, hojný je jejich výskyt v okolí ústí řek a také na pobřeží nebo v jeho blízkosti. Setkat se s nimi lze ale také na otevřeném moři a naopak, poněkud překvapivě, i poměrně hluboko ve vnitrozemí. V některých oblastech je jeho populace zdravá, např. v Austrálii, jinde, např. na Cejlonu, patří ke kriticky ohroženým druhům.

Potrava

Potrava krokodýla mořského je pestrá, živí se rybami, korýši, želvami, měkkýši ptáky a také velkými savci, např. buvoly nebo opicemi. Krokodýl na kořist útočí obvykle z vody, silou svého ocasu dokáže vyvinout značnou rychlost. Po uchopení kořisti ji stáhne pod hladinu a utopí. Někdy útočí také způsobem typickým i pro jiné druhy krokodýlů, kdy kořist napadne přímo ve vodě a po jejím uchopení se s ní otáčí a přitom ji trhá. Krokodýl mořský však někdy loví také na souši. Udává se, že stisk jeho čelistí je nejsilnější v živočišné říši.
krokodýl - detail

Chov v zajetí

Tento druh krokodýla nepatří pro svou velikost a nároky na chov k často chovaným druhům v evropských ZOO. Pokud se jedná o úspěšnost odchovu těchto krokodýlů, v žádném evropském zařízení se dosud nepodařil. Z nemnoha evropských zoologických zahrad, které krokodýla mořského chovají, lze uvést např. zoologickou zahradu v Paigntonu ve Velké Británii.

Krokodýl mořský v České republice

V České republice se můžete nejen za krokodýlem mořským, ale také za řadou dalších druhů krokodýlů vypravit do Krokodýlí ZOO Protivín, která je držitelem licence Ministerstva životního prostředí a zaznamenává úspěšné odchovy krokodýlů. Mezi chovanými jedinci je také samec krokodýla mořského Golem, který je největším chovaným exemplářem tohoto druhu a tedy i největším krokodýlem v Evropě.